Ostatní

Jihočeský kraj představil své nové logo - symbolizuje přírodní krásy,  kulturní dědictví a dynamický rozvoj | České Budějovice

PODPOŘENÉ PROJEKTY

OPRAVA BYTOVÉHO DOMU č.p.9

Na neinvestiční opravu byla poskytnuta dotace od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.

Jednalo se o účelovou dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 v částce 270 000 Kč

Číslo smlouvy: SDO/OREG/556/20

Fotodokumentace:

Vyvěšeno 9.9.2020