Záměry

Zveřejněno 21.9.2020

Zveřejněno 21.9.2020

Zveřejněno 21.9.2020

Vyvěšeno 25.11.2020

Vyvěšeno 25.11.2020

vyvěšeno 28.3.2021

Záměr odprodat část pozemku p.č.781 z majetku obce Zvotoky