Zastupitelé obce

Starostka: Štěpánka Hejlová
Místostarosta: Václav Maleč ml.

Martin Gabara
Josef Mikeš – předseda finančního výboru
Václav Martínek st.
Josef Hejl
Václav Martínek ml. – předseda kontrolního výboru