Závěrečné účty

Závěrečný účet za rok 2019

vyvěšeno 21.5.2020
sejmuto :
 

Závěrečný účet za rok 2019

ZAVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZVOTOKY ZA ROK 2019

Závěrečný účet – KEO.2019

Click to access 20200921124944-3.pdf

Fin k 31.12.2019
Hodnotící zpráva za rok 2019
Příloha sestavená k 31.12.2019
Rozvaha k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Zveřejněno: 16.6.2019 – 30.6.2020

   Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2020

Vyvěšeno: 9.4.2021